Tải xuống hình ảnh Tumblr trên Firefox

Tumblr chứa vô số blog bao gồm hầu hết mọi chủ đề có thể tưởng tượng được. Nếu bạn thường xuyên sử dụng các blog này, chắc chắn bạn sẽ bắt gặp những bức ảnh có thể phục vụ doanh nghiệp của bạn, chẳng hạn như biểu đồ thống kê, ảnh truyền cảm hứng hoặc hình ảnh của sản phẩm mới. Mozilla Firefox cho phép bạn lưu từng hình ảnh trực tiếp từ trang Web, nhưng điều này trở nên tẻ nhạt khi tải xuống nhiều hình ảnh. Một cách tiếp cận khác là tải xuống đồng thời tất cả hình ảnh từ trang.

Tải xuống một hình ảnh duy nhất

1.

Điều hướng đến trang Tumblr chứa hình ảnh.

2.

Nhấp chuột phải vào hình ảnh và chọn "Lưu hình ảnh dưới dạng."

3.

Chọn một vị trí tải xuống và nhấp vào "Lưu."

Tải xuống nhiều hình ảnh

1.

Điều hướng đến trang Tumblr có chứa nhiều hình ảnh.

2.

Nhấp chuột phải vào trang, chọn "Xem thông tin trang" và nhấp vào tab "Phương tiện".

3.

Nhấp vào "Loại" từ danh sách phương tiện để sắp xếp danh sách theo loại phương tiện.

4.

Nhấp vào loại "Hình ảnh" đầu tiên, giữ "Shift" và chọn loại "Hình ảnh" cuối cùng để chọn tất cả hình ảnh.

5.

Nhấp vào "Lưu dưới dạng", chọn thư mục lưu và nhấp vào "Chọn thư mục" để tự động tải xuống tất cả hình ảnh vào thư mục đã chọn.

Cảnh báo

  • Thông tin trong bài viết này áp dụng cho Mozilla Firefox 22. Nó có thể thay đổi một chút hoặc đáng kể với các phiên bản hoặc sản phẩm khác.
  • Hãy chắc chắn rằng bạn có sự cho phép từ người giữ bản quyền gốc trước khi tải xuống và sử dụng hình ảnh có bản quyền.

Bài ViếT Phổ BiếN