Ví dụ về các mục tiêu nhân viên hàng năm

Nhà tuyển dụng thường sử dụng một hệ thống đánh giá hiệu suất hàng năm để đánh giá nhân viên của họ. Việc đánh giá đo lường hiệu suất đối với các mục tiêu cụ thể mà nhân viên cố gắng đạt được trong năm. Trong nhiều trường hợp, khả năng của nhân viên nhận được tăng lương hoặc khuyến khích dựa trên hiệu suất, chẳng hạn như tiền thưởng dựa trên việc họ có thể đáp ứng các mục tiêu hay không.

Năng suất

Mục tiêu hàng năm có thể được sử dụng để đo lường năng suất. Một ví dụ phổ biến xảy ra trong các tổ chức bán hàng, nơi người lao động thường được đánh giá phần lớn về khả năng đáp ứng hạn ngạch bán hàng hàng năm. Các mục tiêu năng suất thường được gắn với các mục tiêu của toàn bộ tổ chức. Chẳng hạn, nếu mục tiêu của một tổ chức là tăng doanh thu thêm 1 triệu đô la so với năm trước và nhân viên 10 nhân viên bán hàng, mỗi nhân viên bán hàng có thể được yêu cầu tăng doanh số của mình thêm 100.000 đô la.

Phát triển kỹ năng

Các công ty khuyến khích tự cải thiện cho công nhân của họ có thể đặt ra các mục tiêu hàng năm cho những người tìm kiếm sự tiến bộ. Nhân viên muốn chuyển sang quản lý tại một số thời điểm có thể được yêu cầu hoàn thành một số khóa đào tạo quản lý cụ thể trong năm để đảm bảo xem xét thêm. Mục tiêu tự cải thiện cũng có thể phát triển một kỹ năng kỹ thuật mới làm tăng giá trị của nhân viên đối với tổ chức, chẳng hạn như đạt được chứng nhận trong Excel hoặc Word.

Phẩm chất

Mục tiêu hàng năm có thể bao gồm đo lường hiệu suất của công nhân theo các tiêu chuẩn chất lượng được xác định trước trong năm. Những mục tiêu này có thể được sử dụng khi chất lượng có tầm quan trọng đặc biệt và được đánh giá thông qua việc thực hiện một hệ thống kiểm soát chất lượng, chẳng hạn như khi sản xuất một sản phẩm với quy trình dây chuyền lắp ráp. Chất lượng có thể được xác định bằng cách kiểm đếm số lượng lỗi được thực hiện trong năm hoặc tính tỷ lệ phần trăm công việc hoàn thành mà không có lỗi.

Độ tin cậy

Người sử dụng lao động tin tưởng vào công nhân đi làm đúng giờ và tránh sự vắng mặt quá mức. Mục tiêu hàng năm có thể bao gồm đánh giá hồ sơ tham dự của nhân viên trong năm, chẳng hạn như liệu anh ta có vượt quá số ngày cho phép được xác định trước hay hạn chế số lần khiển trách vì lạm dụng thời gian nghỉ. Người sử dụng lao động cũng có thể sử dụng độ tin cậy như một chỉ số trong các lĩnh vực khác, chẳng hạn như sự vắng mặt quá mức có thể là một yếu tố trong việc không đạt được mục tiêu năng suất.

Bài ViếT Phổ BiếN