Cách mở hai Windows cùng lúc trên máy Mac

Finder là chương trình được sử dụng để mở các cửa sổ để xem nội dung của các thư mục trên máy tính Mac. Khi bạn mở một thư mục, nó sẽ mở trong cửa sổ Finder. Trong một số trường hợp, khi bạn cố mở một thư mục khác, nội dung của nó sẽ xuất hiện trong cửa sổ Finder mà bạn đã mở. Điều này có thể gây rắc rối cho một doanh nghiệp nhỏ, vì bạn có thể cần phải làm việc trong hai thư mục khác nhau cùng một lúc hoặc so sánh một thư mục này với thư mục khác. Để xem nội dung của hai thư mục cùng một lúc, bạn có thể mở hai cửa sổ Finder.

Nhấp đúp vào một thư mục mà bạn muốn làm việc để mở nó trong một cửa sổ trong Finder. Hoặc, nhấp vào ứng dụng "Finder" trong dock Mac của bạn để mở cửa sổ Finder và điều hướng đến thư mục.

Nhấp vào "Tập tin" trong menu chương trình ở phía trên bên trái màn hình.

Nhấp vào "Cửa sổ Trình tìm kiếm mới" để mở cửa sổ Trình tìm kiếm mới để làm việc trên máy Mac. Điều hướng đến thư mục. Lặp lại quy trình này để mở nhiều cửa sổ Finder mà bạn cần.

tiền boa

  • Để mở tất cả các thư mục trong cửa sổ Finder mới, nhấp vào "Finder" trong dock của bạn; nhấp vào "Finder" trong menu chương trình và chọn "Preferences". Nhấp vào tab "Chung" và bỏ chọn hộp có nội dung Thư mục Mở trong các tab thay vì tùy chọn windows mới.

    Phím tắt "Command-N" mở ra một cửa sổ mới trong đó bất kỳ ứng dụng nào đang hoạt động.

Bài ViếT Phổ BiếN