Cách phóng to / thu nhỏ trên máy tính xách tay

Máy tính xách tay hiện đại thường được trang bị đầu nối video cho phép người dùng kết nối màn hình ngoài với máy tính. Là một chuyên gia kinh doanh, bạn có thể muốn kết nối một màn hình lớn với máy tính xách tay để hiển thị thông tin, đồ họa hoặc phương tiện khác cho công nhân hoặc khách hàng trong một cuộc họp. Tuy nhiên, một số người có thể gặp khó khăn khi đọc văn bản hoặc tạo ra các vật thể trên màn hình nếu ngồi cách màn hình vài bước chân. Bạn có thể tăng hoặc giảm độ phóng đại màn hình khi cần thiết để cải thiện khả năng hiển thị.

1.

Giữ phím "Fn" và nhấn thanh "Space" để phóng to hoặc thu nhỏ trên máy tính xách tay. Nhấn thanh "Space" để chuyển qua các tùy chọn thu phóng khác nhau.

2.

Nhấp vào "Bắt đầu | Bảng điều khiển | Giao diện và Cá nhân hóa" và chọn "Tạo văn bản và các mục khác lớn hơn hoặc nhỏ hơn" nếu hành động trên không có hiệu lực trên màn hình.

3.

Chọn "Nhỏ hơn", "Trung bình" hoặc "Lớn hơn" để tăng hoặc giảm kích thước của các đối tượng trên màn hình. Nhấp vào "Áp dụng."

Bài ViếT Phổ BiếN