Hai phần quan trọng nhất của phân tích SWOT

SWOT là viết tắt của điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và mối đe dọa. Phân tích SWOT xác định điểm mạnh và điểm yếu trong công ty, bên ngoài các cơ hội và mối đe dọa. Các phần quan trọng nhất của phân tích SWOT chỉ định các hành động tương ứng với các yếu tố bạn xác định. Bằng cách sử dụng kết quả phân tích để cải thiện tình hình của công ty bạn, bạn có thể giảm khả năng phát triển ảnh hưởng tiêu cực đến doanh nghiệp trong khi cải thiện hiệu suất.

Yếu tố SWOT

Trước khi bạn có thể thực hiện phân tích cô lập hai phần quan trọng nhất của quy trình, bạn phải xác định các yếu tố SWOT. Điểm mạnh là đặc điểm nội bộ của một công ty như kỹ năng, tài nguyên, khả năng và thương hiệu. Điểm yếu là các đặc điểm bên trong như nguồn không hài lòng của khách hàng hoặc nhân viên. Cơ hội là khả năng mở rộng thị trường bên ngoài, cải tiến công nghệ hoặc điểm yếu của đối thủ cạnh tranh. Các mối đe dọa đến từ các yếu tố bên ngoài như đối thủ cạnh tranh mới, khách hàng không hài lòng hoặc thay đổi nhu cầu thị trường. Bước đầu tiên là liệt kê tất cả các yếu tố có thể có trong một loại quy trình gây bão não.

Cấp

Bước tiếp theo trước khi tiến hành phân tích SWOT là xếp hạng các yếu tố bạn đã liệt kê. Chỉ các yếu tố quan trọng nhất có thể được sử dụng trong phân tích vì mục đích của nó là đề xuất các hành động phù hợp với công ty để cải thiện tình hình của mình trên thị trường. Mỗi lần chỉ có một số lượng hành động hạn chế, với những hạn chế điển hình về tài nguyên và nhân sự. Thông thường, bạn không cần phải giữ nhiều hơn hai hoặc ba yếu tố hàng đầu của mỗi loại để chỉ định một số khóa hành động quan trọng nhất mà công ty của bạn có thể thực hiện.

Giảm rủi ro

Phần quan trọng nhất của phân tích SWOT là cải thiện khả năng tồn tại của công ty bạn. Các mối đe dọa quan trọng cùng với sự yếu kém của công ty thường gây rủi ro cho tương lai của công ty bạn và phân tích SWOT xác định các rủi ro này. Phân tích của bạn kết hợp các mối đe dọa bên ngoài với các điểm yếu bên trong để làm nổi bật các vấn đề nghiêm trọng nhất mà công ty bạn gặp phải. Ví dụ, một đối thủ cạnh tranh mới bước vào một ngành kinh doanh chính mà bạn đã đầu tư rất nhiều mà không có kết quả có thể là một vấn đề nghiêm trọng.

Sau đó, bạn có thể quyết định xem có phù hợp nhất để loại bỏ điểm yếu bên trong hoặc giảm mối đe dọa bên ngoài hay không. Bạn có thể loại bỏ các điểm yếu bên trong bằng cách chỉ định tài nguyên của công ty để khắc phục các sự cố. Bạn có thể giảm các mối đe dọa bên ngoài bằng cách từ bỏ khu vực kinh doanh bị đe dọa hoặc gặp mối đe dọa sau khi củng cố doanh nghiệp của bạn.

Cải thiện hiệu suất

Phần quan trọng thứ hai của phân tích SWOT cho bạn biết những hành động bạn nên xem xét để cải thiện hiệu suất của doanh nghiệp. Phân tích của bạn kết hợp các điểm mạnh bên trong với các cơ hội bên ngoài. Tận dụng cơ hội từ một vị trí sức mạnh giúp đảm bảo sự thành công của liên doanh tương ứng. Ví dụ: nếu một trong những thế mạnh của bạn là tài chính, bạn có thể mua một đối thủ cạnh tranh yếu hoặc đầu tư vào công nghệ đầy hứa hẹn. Nếu bạn có thể giúp đảm bảo sự tồn tại của công ty với phần đầu tiên của phân tích SWOT, phần này giúp công ty của bạn phát triển thịnh vượng và cải thiện hiệu suất.

Bài ViếT Phổ BiếN