Hai cách để thay đổi ngày và giờ trên máy tính của bạn

Có cài đặt thời gian và ngày thích hợp trên máy tính của bạn là rất quan trọng, đặc biệt là trong các mạng doanh nghiệp. Các máy tính mạng có cài đặt ngày giờ khác nhau thường gặp sự cố khi chúng cố gắng giao tiếp. Để loại bỏ những vấn đề này, hãy thay đổi cài đặt ngày giờ của máy tính. Có hai cách để thay đổi ngày và giờ trên máy tính của bạn. Hệ điều hành Windows có một tiện ích riêng để thay đổi nó và nó cũng có thể được thực hiện trong dấu nhắc lệnh bằng các lệnh DOS.

Thay đổi với Windows

1.

Nhấp chuột phải vào màn hình thời gian / ngày ở phía bên phải của thanh tác vụ Windows của bạn và chọn "Điều chỉnh Ngày / Giờ" từ menu ngữ cảnh.

2.

Nhấp vào nút "Thay đổi ngày và giờ" trong hộp thoại mở ra. Xác nhận hoạt động hoặc nhập mật khẩu quản trị của bạn, nếu được nhắc.

3.

Nhấp để chọn ngày thích hợp từ lịch trong "Ngày" trong hộp thoại mở ra. Nhấp vào nút mũi tên lên / xuống trong "Thời gian" để chọn thời gian thích hợp hoặc nhập thời gian thích hợp vào hộp.

4.

Nhấp vào "OK" và sau đó nhấp vào "Áp dụng" và "OK" để lưu các thay đổi ngày và giờ của bạn.

Thay đổi với Dấu nhắc Lệnh

1.

Nhấn "Windows-R" để mở hộp thoại "Chạy" và nhập "cmd" vào hộp. Nhấp vào "OK" để mở cửa sổ nhắc lệnh.

2.

Nhập "ngày" vào cửa sổ nhắc lệnh và bấm "Enter." Cài đặt ngày hiện tại sẽ hiển thị. Để thay đổi, hãy nhập ngày thích hợp vào cửa sổ theo định dạng "mm-dd-yy" - ví dụ: "05-30-13" cho ngày 30 tháng 5 năm 2013 - và nhấn "Enter". Cài đặt ngày mới sẽ được lưu.

3.

Nhập "thời gian" vào cửa sổ nhắc lệnh và bấm "Enter." Cài đặt thời gian hiện tại sẽ hiển thị. Để thay đổi, hãy nhập thời gian thích hợp vào cửa sổ theo định dạng "00:00:00" 24 giờ - ví dụ: "13:30:00" trong 1:30 chiều - và nhấn "Enter". Thời gian mới bây giờ sẽ được lưu.

4.

Đóng cửa sổ nhắc lệnh; cài đặt ngày giờ mới của bạn đã có hiệu lực.

Cảnh báo

  • Thông tin trong bài viết này áp dụng cho Windows 8 và 7. Nó có thể thay đổi một chút hoặc đáng kể trong các phiên bản Windows khác.

Bài ViếT Phổ BiếN