Hướng dẫn cho thuê thiết bị

Cho dù bạn cần một phần mềm máy tính, lò nướng pizza, máy bay phản lực hay máy cày tuyết, nó đều có sẵn để cho thuê. Theo Cơ quan quản lý doanh nghiệp nhỏ, 265 tỷ đô la thiết bị đã được cho thuê trong năm 2008 và 89% người thuê nói rằng họ sẽ thuê lại.

Ưu điểm

Cho thuê cung cấp một số lợi thế. Cho thuê ngắn hạn cho phép doanh nghiệp khám phá những con đường mới mà không phải mua thiết bị đắt tiền cho các chương trình thí điểm. Cho thuê cho phép bạn giao dịch thiết bị của mình theo định kỳ, theo kịp với công nghệ và xu hướng mới nhất. Cho thuê cũng cho phép bạn bắt đầu nhỏ và giao dịch khi doanh nghiệp của bạn phát triển. Thông thường, thanh toán tiền thuê được thực hiện bằng đô la trước thuế và các doanh nghiệp không phải mang theo thiết bị thuê trên sổ sách của họ. Hoàn cảnh khác nhau, vì vậy hãy chắc chắn tham khảo ý kiến ​​với một chuyên gia thuế.

Giá cả

Khi kết thúc hợp đồng thuê, chủ sở hữu sẽ cố gắng bán thiết bị, cho bên thuê hoặc trên thị trường mở. Nguy cơ cao đối với chủ sở hữu thiết bị là các loại thiết bị dễ bị hao mòn nhất, trở nên lỗi thời về mặt kỹ thuật hoặc giảm giá. Chủ sở hữu yếu tố rủi ro này khi thiết lập giá cho thuê. Sự chấp nhận rủi ro của chủ sở hữu đối với rủi ro, chi phí tài chính và hoàn cảnh thuế của cô ấy đều được tính vào giá cho thuê mà bạn phải trả, do đó, chắc chắn bạn nên dành thời gian để mua sắm nhiều nhà cung cấp khác nhau.

Đàm phán cho thuê

Thuê kéo dài trong một thời hạn cố định, và tất cả các điều kiện phải được xác định và ghi vào thỏa thuận khi bắt đầu. Những tài liệu này có thể chứng minh phức tạp và biến cao. Các điều khoản, điều kiện và lãi suất có thể tác động đến lợi nhuận của bạn nhiều như lãi suất cho thuê, vì vậy đừng chỉ ký vào dòng chấm. Làm rõ và tài liệu ai chịu trách nhiệm bảo hiểm thiết bị, nộp thuế tài sản và tiến hành bảo trì định kỳ. Bao gồm một kế hoạch dự phòng trong trường hợp thiết bị gặp trục trặc. Làm rõ ai chịu trách nhiệm cho việc sửa chữa và đặt giới hạn về thời gian chấp nhận xuống. Nếu hợp đồng thuê liên quan đến giá trị thị trường hợp lý, hãy đảm bảo quy trình xác định số tiền đó được xác định rõ ràng. Mang tài liệu về nhà, xem xét cẩn thận và có một bên thứ ba khách quan, chẳng hạn như luật sư, xem xét nó.

Hãy nhớ rằng khả năng đàm phán của bạn đang ở đỉnh cao trước khi bạn ký hợp đồng thuê nhà, vì vậy hãy nêu lên bất kỳ mối quan tâm nào, đàm phán khi cần thiết và đảm bảo rằng ý định của thỏa thuận được phản ánh chính xác trong hợp đồng thuê trước khi bạn ký.

Bài ViếT Phổ BiếN