Làm thế nào để biết nếu một thẻ Twitter tồn tại

Mặc dù hashtag có thể đồng nghĩa với Twitter, nhưng chúng không phải là thứ mà các lập trình viên của công ty ban đầu thiết kế trong hệ thống. Người dùng Twitter chỉ cần bắt đầu sử dụng chúng để liên kết các tweet của họ với một số chủ đề nhất định, cho phép người dùng khác dễ dàng tìm thấy tweet của họ bằng cách tìm kiếm hashtag. Nếu bạn muốn biết thẻ Twitter có tồn tại hay không, bạn có thể sử dụng cùng tính năng tìm kiếm cho phép người dùng Twitter tìm thấy tweet của bạn nếu bạn bắt đầu sử dụng hashtag đó.

1.

Đăng nhập vào tài khoản Twitter của bạn.

2.

Nhập thẻ Twitter bạn muốn tra cứu vào thanh tìm kiếm, bao gồm cả hàm băm, sau đó nhấn enter.

3.

Nhìn vào kết quả. Nếu có bất kỳ kết quả nào, thì mọi người đã sử dụng hashtag đó và nó tồn tại.

Bài ViếT Phổ BiếN