Hai yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sống sót của một tập đoàn là gì?

Thực tiễn lãnh đạo và quản lý dòng tiền là hai yếu tố ảnh hưởng lớn đến thành công hay thất bại của công ty. Các tập đoàn với các nhà lãnh đạo hiệu quả và khả năng giữ dòng tiền tích cực có khả năng tồn tại cao hơn so với những công ty không có. Để tăng tỷ lệ sống của một công ty, các cá nhân đưa ra quyết định trong các tập đoàn phải dành thời gian và các nguồn lực cần thiết để đào tạo và duy trì các nhà quản lý hiệu quả và phát triển các chính sách quản lý dòng tiền hiệu quả.

Lãnh đạo ảnh hưởng đến sự sống còn như thế nào

Những người quản lý giỏi có thể dẫn đến thành công của một công ty và những người quản lý không đầy đủ có thể dẫn đến sự sụp đổ của nó. Kết quả lãnh đạo không hiệu quả từ nhiều thứ khác nhau, chẳng hạn như đánh giá sai sở thích của khách hàng, không điều chỉnh theo những thay đổi trên thị trường hoặc quản lý nhân viên không hiệu quả. Một số nhà lãnh đạo không nhận ra rằng những gì làm việc trong quá khứ có thể không hoạt động trong tương lai. Những nhà lãnh đạo này thường quen với các chiến lược hiện tại của họ và không xây dựng các chiến lược mới để điều chỉnh theo những thay đổi của ngành.

Đặc điểm lãnh đạo hiệu quả

Các nhà lãnh đạo hiệu quả sở hữu những đặc điểm nhất định thuộc về sự thành công của một công ty. Tầm nhìn tổ chức và sự hiểu biết về các mục tiêu của tập đoàn là những đặc điểm quan trọng của các nhà lãnh đạo thành công. Các nhà lãnh đạo thành công phải có kỹ năng giao tiếp và giao tiếp hiệu quả, cho phép họ truyền đạt hiệu quả tầm nhìn và mục tiêu của họ với nhân viên và những người khác bên ngoài tập đoàn. Dấu hiệu của sự lãnh đạo không hiệu quả bao gồm các nhà quản lý sử dụng không hiệu quả các nguồn lực, nhân viên vi mô và kết hợp một phong cách lãnh đạo độc tài. Thực tiễn lãnh đạo không hiệu quả dẫn đến hiệu suất kém, ảnh hưởng đến khả năng tồn tại của công ty.

Tầm quan trọng của dòng tiền

Một yếu tố chính khác ảnh hưởng đến sự tồn tại của một tập đoàn là dòng tiền của nó. Đôi khi, sự chênh lệch có thể tồn tại giữa thu nhập ròng của công ty và tiền mặt của công ty. Một công ty có lợi nhuận cuối cùng có thể thất bại do phần lớn tiền mặt của nó bị giữ trong tài sản, điều này gây khó khăn cho việc thanh toán các khoản nợ của nó. Chính sách quản lý tiền mặt của một tập đoàn quyết định thành công lâu dài của nó. Nhiều công ty bắt đầu nới lỏng chính sách quản lý tiền mặt của họ khi nền kinh tế mạnh, điều này có thể khiến họ rơi vào tình thế dễ bị tổn thương trong nền kinh tế yếu.

Cải thiện dòng tiền

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là một báo cáo tài chính quan trọng trong các tập đoàn. Nó cho thấy dòng tiền vào và ra của tiền mặt của tổ chức. Nếu một công ty đang gặp vấn đề về dòng tiền, các nhà quản lý có thể phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ để xác định khu vực nào cần cải thiện. Một lý do khiến một công ty có thể phát triển một vấn đề về dòng tiền là không có khả năng thu thập các khoản phải thu. Để cải thiện thời gian nhận tiền từ khách hàng mua bằng tín dụng, các tập đoàn có thể cơ cấu lại chính sách thu nợ của họ và tập trung vào giải quyết nhanh chóng các tranh chấp của khách hàng. Khả năng thực hiện các mô hình dự báo tiền mặt hiệu quả là một cách khác để cải thiện dòng tiền. Các công ty nên có một ý tưởng tốt về nơi tiền mặt của họ đến và nơi nó sẽ đi.

Bài ViếT Phổ BiếN