Các yếu tố ảnh hưởng đến việc yêu thích quảng cáo

Khả năng thích ứng thường được chấp nhận như một công cụ dự đoán quảng cáo thành công. Nhưng nhiều nhà quảng cáo doanh nghiệp nhỏ không khai thác được lợi ích của khả năng vì không chắc chắn về mức độ liên quan hoặc cách sử dụng nó. Hiểu những gì làm cho một quảng cáo dễ thích hơn quảng cáo khác có thể cải thiện hiệu quả quảng cáo của bạn.

Đồng ý với niềm tin

Khả năng thích ứng thường liên quan đến ảnh hưởng nhận thức và cảm xúc hình thành nên cách mọi người xử lý thông tin. Những ảnh hưởng này thường dựa trên việc thông tin có đồng ý với hệ thống niềm tin của một người hay không, dựa trên các giá trị của anh ta. Các giá trị hướng dẫn cách mọi người diễn giải môi trường bên ngoài của họ trong bối cảnh các nguyên tắc không thể thương lượng như đúng so với sai, đúng so với sai và làm hài lòng so với gây phiền nhiễu. Quảng cáo có thể thích có xu hướng đồng ý với những gì mọi người tin là đúng theo giá trị của họ. Quảng cáo thách thức các hệ thống niềm tin hoặc giá trị xa lánh rủi ro. Chẳng hạn, quảng cáo tôn vinh "cuộc sống tốt đẹp" có thể không được người tiêu dùng thực hành điều độ và tiết kiệm ưa thích.

Cảm thấy tốt

Ảnh hưởng ảnh hưởng là những phẩm chất cảm xúc của một quảng cáo khiến mọi người cảm thấy tốt. Trong một cuộc khảo sát các tài liệu nghiên cứu quảng cáo trong khoảng thời gian 10 năm có tiêu đề "Tác động của khả năng quảng cáo trong quan điểm 10 năm", các tác giả đã tìm thấy bốn đặc điểm chung khiến mọi người cảm thấy tốt về quảng cáo: Quảng cáo mang tính giải trí, phù hợp với cá nhân, sự rõ ràng và làm hài lòng. Công ty nghiên cứu thương hiệu Millward Brown - trong cuốn sách trắng "Quảng cáo của tôi có nên kích thích phản ứng cảm xúc không?" - nhận thấy rằng sự tham gia của khán giả là một đóng góp mạnh mẽ cho quảng cáo cảm thấy tốt và rằng giải trí và thưởng thức là những người đóng góp mạnh mẽ cho sự tham gia của khán giả.

Nhớ lại quảng cáo

Để quảng cáo có thể có hiệu quả, thương hiệu được quảng cáo phải được ghi nhớ. Vào ngày 28 tháng 1 năm 2008, phiên bản "Thời đại quảng cáo" đã trích dẫn một quảng cáo bảo hiểm toàn quốc với sự tham gia của người mẫu thời trang quốc tế Fabio như một ví dụ về quảng cáo có giá trị giải trí cao nhưng kết quả không mấy ấn tượng: 4% người tiêu dùng ít nhớ đến toàn quốc như quảng cáo thương hiệu. Millward Brown quan sát thấy rằng nhiều quảng cáo thành công thường sử dụng chiến lược kép kết hợp sự hấp dẫn về cảm xúc với thông điệp hợp lý. Điều này cân bằng các yếu tố cảm thấy tốt với thỏa thuận nhận thức. "Thời đại quảng cáo" gợi ý một cách để đạt được sự cân bằng này là biến thương hiệu thành "cú đấm" - cốt lõi - của quảng cáo thay vì coi thương hiệu như một suy nghĩ sau.

Mức độ tham gia thấp so với mức độ tham gia cao

Danh mục thương hiệu cũng ảnh hưởng đến khả năng quảng cáo. Khả năng thích ứng hoạt động tốt nhất trong các danh mục có sự tham gia thấp, trong đó nhu cầu cân nhắc nhận thức về các tính năng và thuộc tính của sản phẩm ít quan trọng hơn; danh mục này bao gồm hầu hết các mặt hàng tiêu thụ được tìm thấy trong các siêu thị. Vì mọi người sử dụng truyền hình để giải trí hơn là để tìm hiểu về các tính năng và thuộc tính của thương hiệu, Millward Brown khuyên rằng quảng cáo được xử lý ở mức độ hời hợt. Khả năng thích ứng trong các danh mục có sự tham gia thấp giúp người tiêu dùng xử lý và nội bộ hóa nội dung quảng cáo mà không cần suy nghĩ về nó. Các danh mục có sự tham gia cao thu được ít lợi ích hơn từ khả năng thích ứng, bởi vì người tiêu dùng đang tích cực tham gia vào quá trình cân nhắc; một ví dụ về điều này là đọc quảng cáo luật sư thuế trên Internet khi tìm luật sư đại diện cho bạn trước Dịch vụ doanh thu nội bộ.

Bài ViếT Phổ BiếN