Cách gỡ cài đặt Microsoft Updates trong Windows XP

Microsoft đã phát hành nhiều bản cập nhật bảo mật cho Windows XP trong những năm qua. Những bản vá này bao gồm từ sửa lỗi phần mềm tùy chọn đến nâng cấp bảo mật quan trọng. Tuy nhiên, một số cập nhật nhất định có thể dẫn đến sự không tương thích về phần cứng hoặc phần mềm, ngăn máy tính của bạn hoạt động đúng hoặc thực hiện các hoạt động hàng ngày khác nhau. Do đó, Microsoft cho phép người dùng tùy chọn xóa cả các bản cập nhật hệ thống tùy chọn và quan trọng hiện được cấu hình.

1.

Nhấp vào menu Bắt đầu Windows XP, và chọn Bảng điều khiển.

2.

Nhấp vào Thêm Thêm hoặc Xóa Chương trình.

3.

Nhấn vào đây để kích hoạt hộp kiểm Cập nhật Hiển thị, đặt ở đầu cửa sổ. Tùy chọn này hiển thị tất cả các bản vá bảo mật hiện được cài đặt trên hệ thống của bạn.

4.

Chọn bản cập nhật bạn muốn xóa và nhấp vào nút Xóa Xóa bên cạnh mục được đề cập. Nếu được nhắc xác nhận hoặc thực hiện thêm các hành động, hãy làm theo các hướng dẫn được trình bày trên màn hình để hoàn tất quy trình xóa.

tiền boa

  • Để tìm hiểu thêm thông tin về bất kỳ bản cập nhật cụ thể nào, hãy tham khảo Hỗ trợ của Microsoft và cung cấp Cơ sở tri thức hoặc mã KB, mã có sẵn bên cạnh tiêu đề của bản cập nhật.

Cảnh báo

  • Xóa các bản cập nhật quan trọng có thể làm tổn hại hệ thống của bạn, làm tăng nguy cơ nhiễm phần mềm độc hại.

Bài ViếT Phổ BiếN