Những chi phí nào nên được bao gồm trong lợi nhuận biên?

Khi chủ doanh nghiệp kiểm tra tỷ suất lợi nhuận, họ thường tập trung vào hai loại chi phí chính: chi phí sản xuất và chi phí sản xuất. Điều này giúp họ đưa ra các dự đoán dựa trên doanh thu, khối lượng bán hàng và các mức giá khác nhau. Xác định chi phí sản xuất và chi phí sản xuất của bạn sẽ giúp bạn tạo ra ngân sách và dự báo lợi nhuận chính xác hơn.

Bao gồm chi phí sản xuất

Trước khi bạn có thể tính tỷ suất lợi nhuận của mình ở các mức giá khác nhau, trước tiên bạn phải xác định chi phí sản xuất và chi phí hoạt động. Chi phí sản xuất của bạn là chi phí trực tiếp bạn có để tạo ra một sản phẩm hoặc dịch vụ. Ví dụ: nếu bạn làm bánh nướng, chi phí sản xuất của bạn có thể bao gồm bột, bơ, vani, phủ sương, giấy gói, hộp và nhân công. Nếu bạn cung cấp một dịch vụ, chẳng hạn như cảnh quan, chi phí sản xuất của bạn có thể bao gồm lao động của người làm vườn, khí đốt, hạt giống và phân bón của bạn.

Bao gồm chi phí trên cao

Chi phí trên cao là những chi phí bạn phải điều hành doanh nghiệp của mình. Điều này có thể bao gồm tiền thuê nhà, bảo hiểm, quảng cáo, máy tính, nhân viên văn phòng và đồ nội thất. Bạn có thể thêm tổng chi phí hàng năm để điều hành doanh nghiệp của mình và chia chúng cho 12 để có được chi phí hoạt động hàng tháng. Điều này giúp ích khi bạn có các hóa đơn không phải hàng tháng, như phí bảo hiểm hai năm một lần, các tiện ích hai tháng một lần hoặc thuế bất động sản hàng năm. Nếu bạn có thể dự kiến ​​số lượng đơn vị bạn sẽ sản xuất mỗi tháng hoặc năm, bạn có thể xác định số tiền chi phí bạn sẽ có cho mỗi đơn vị.

Lợi nhuận biên

Tỷ suất lợi nhuận khác với lợi nhuận gộp dựa trên thực tế rằng tỷ suất lợi nhuận là lợi nhuận bạn kiếm được trên mỗi đơn vị, trong khi lợi nhuận gộp là tổng lợi nhuận của bạn. Ví dụ: nếu bạn tốn 2, 50 đô la để làm một chiếc bánh cupcake và bạn bán nó với giá 4 đô la, thì lợi nhuận của bạn là 1, 50 đô la cho mỗi chiếc bánh cupcake. Nếu bạn bán 1.000 cupcakes, lợi nhuận gộp của bạn là 1.500 đô la. Nếu bạn giảm giá, biên lợi nhuận của bạn bị thu hẹp; tuy nhiên, nếu bạn bán nhiều bánh cupcake hơn vì giảm giá, lợi nhuận gộp của bạn có thể tăng. Ví dụ: nếu bạn bán cupcakes của mình với giá 3, 75 đô la, tỷ suất lợi nhuận của bạn giảm xuống còn 1, 25 đô la cho mỗi chiếc bánh cupcake và lợi nhuận gộp của bạn ở 1.000 chiếc bánh cupcake giảm xuống còn 1.250 đô la. Nếu việc giảm giá này làm tăng doanh số của bạn lên 1.500 cupcakes, lợi nhuận gộp của bạn tăng lên 1.875 đô la, giả sử chi phí sản xuất và chi phí sản xuất của bạn không thay đổi.

Thay đổi lợi nhuận với thay đổi âm lượng

Khi bạn bán nhiều hoặc ít đơn vị, chi phí sản xuất trên mỗi đơn vị có thể giữ nguyên, nhưng thường tăng hoặc giảm nếu chênh lệch khối lượng nhiều hơn một vài đơn vị. Ví dụ, nếu bạn bán nhiều bánh cupcake hơn, chi phí sản xuất cho mỗi chiếc bánh cupcake của bạn có thể không thay đổi vì bạn không sử dụng nhiều bột hoặc bơ để làm cho mỗi chiếc bánh cupcake bổ sung hơn so với mỗi chiếc bánh cupcake với mẻ đầu tiên. Tuy nhiên, nếu bạn đặt mua thêm bột và bơ, bạn có thể được giảm giá từ nhà cung cấp. Nếu chi phí lao động của bạn hoàn toàn không tăng để làm thêm cupcakes, tỷ suất lợi nhuận của bạn sẽ tăng lên, vì những chiếc bánh cupcake thêm sẽ hấp thụ nhiều chi phí lao động của bạn hơn. Ví dụ: nếu bạn trả cho trợ lý 100 đô la để làm 500 chiếc bánh cupcake, chi phí lao động của bạn cho mỗi chiếc bánh cupcake là 20 xu. Nếu trợ lý của bạn có thể làm 600 chiếc bánh cupcake trong ngày làm việc 100 đô la, chi phí lao động của bạn cho mỗi chiếc bánh cupcake là khoảng 16 xu mỗi chiếc bánh cupcake. Nếu trợ lý của bạn cần thêm thời gian để làm 600 chiếc bánh cupcake và bạn phải trả cho cô ấy nhiều hơn, chi phí nhân công cho mỗi chiếc bánh cupcake của bạn sẽ thay đổi.

Lợi nhuận dự kiến

Khi bạn biết những chi phí nào cần bao gồm trong tính toán tỷ suất lợi nhuận, bạn có thể đưa ra các dự đoán chính xác hơn dựa trên khối lượng và giá cả. Khi bạn thay đổi giá sản phẩm, bạn phải tính toán khả năng thay đổi trong doanh số. Sau đó, bạn tính chi phí sản xuất và chi phí sản xuất cho mỗi đơn vị ở các khối lượng bán khác nhau, tính toán lại các chi phí đó nếu bạn được giảm giá nguyên vật liệu hoặc có chi phí lao động lớn hơn. Sau đó, bạn trừ chi phí của bạn khỏi giá bán để có được tỷ suất lợi nhuận của bạn và nhân lợi nhuận trên mỗi đơn vị với khối lượng bán hàng mới của bạn để có được lợi nhuận gộp của bạn.

Bài ViếT Phổ BiếN