Gói bồi thường hai tầng là gì?

Gói bồi thường hai cấp là một trong đó tiền lương và lợi ích được trả cho nhân viên cao cấp khác với những người được trả cho nhân viên mới. Mặc dù các gói bồi thường hai cấp không phổ biến trong các hoạt động kinh doanh nhỏ, nhưng chúng có thể tồn tại nếu, ví dụ, hợp đồng kinh doanh với một tổ chức như cơ quan việc làm để cung cấp nhân viên tạm thời hoặc thuê tạm thời. Việc thực hành đang gây tranh cãi và mặc dù nó có thể có lợi cho lợi nhuận của doanh nghiệp, những lợi ích này thường có chi phí liên quan, bao gồm tinh thần nhân viên giảm.

Giới thiệu về hệ thống tiền lương hai cấp

Hệ thống lương và phúc lợi hai cấp là phổ biến hơn trong các ngành công nghiệp. Ví dụ, trong ngành công nghiệp ô tô, hệ thống lương và phúc lợi hai cấp có thể là một phần của thỏa thuận hợp đồng lao động được đàm phán. Tùy thuộc vào thỏa thuận, doanh nghiệp có thể thuê nhân viên mới với mức lương thấp hơn đáng kể so với nhân viên hiện tại nhận được. Các lợi ích, bao gồm các kỳ nghỉ được trả lương và các lựa chọn lập kế hoạch nghỉ hưu, cũng có thể nhỏ hơn đáng kể. Ở một số công ty, nhân viên mới cuối cùng có thể đạt được trạng thái lương và lợi ích đầy đủ, trong khi ở những công ty khác, gói bồi thường hai cấp là một hệ thống lương và phúc lợi vĩnh viễn.

Mối quan hệ với doanh nghiệp nhỏ

Đối với một doanh nghiệp nhỏ, gói bồi thường hai lớp có thể không phải là chính sách kinh doanh trực tiếp, mà là một chính sách xảy ra khi doanh nghiệp ký hợp đồng với bên thứ ba để cung cấp dịch vụ hoặc nhân viên mới. Một ví dụ phổ biến có thể được nhìn thấy trong ngành hàng không, trong đó các nhà cung cấp dịch vụ như xử lý hành lý, sàng lọc an ninh và dọn dẹp cabin làm việc tại chỗ, nhưng thường được thuê bởi một nhà thầu phụ. Trong các tình huống khác, tuyển dụng mới được cung cấp bởi một cơ quan việc làm. Cho đến khi và trừ khi nhân viên được doanh nghiệp thuê vĩnh viễn, việc thuê mới vẫn thuộc về cơ quan tuyển dụng. Trong cả hai trường hợp, tiền lương và lợi ích cho hợp đồng và nhân viên tạm thời thường thấp hơn đáng kể so với các nhân viên khác.

Hiệu ứng tích cực tiềm năng

Trong thời kỳ kinh tế khó khăn, gói bồi thường hai cấp có thể mang lại lợi ích cho doanh nghiệp bất kể quy mô của nó, cũng như các nhân viên hiện tại và tiềm năng. Trong một bài báo tháng 9 năm 2011 được đăng trên New York Times, Kristin Dziczek thuộc Trung tâm nghiên cứu ô tô giải thích những lợi ích này, cho biết hệ thống lương theo cấp cho phép các công ty ô tô giảm chi phí lao động mà không cần sửa đổi tiền lương và lợi ích của nhân viên hiện tại. Theo Dziczek, điều này cho phép các công ty duy trì tính cạnh tranh và tăng cường bảo mật công việc cho nhân viên hiện tại. Điều này có thể hoạt động như một động lực để một doanh nghiệp tiếp tục tuyển dụng, mang lại lợi ích cho những người tìm kiếm việc làm.

Hiệu ứng tiêu cực tiềm năng

Sự khác biệt về thang lương và lợi ích có thể ảnh hưởng tiêu cực đến một doanh nghiệp, bất kể việc thực hiện là chính sách kinh doanh trực tiếp hay kết quả của thỏa thuận hợp đồng thầu phụ. Ma sát giữa hai lớp nhân viên và sự bất mãn chung là hai trong số những hậu quả nghiêm trọng nhất mà một doanh nghiệp có thể gặp phải. Cảm giác bực bội có thể phát triển nếu nhân viên nhận thấy gói bồi thường thể hiện sự thiếu tôn trọng đối với tầng dưới, ngoài việc vi phạm khái niệm về mức lương bằng nhau cho công việc bình đẳng. Sự bất mãn và căng thẳng có thể làm mất ổn định nơi làm việc, làm tăng tỷ lệ luân chuyển nhân viên và giảm năng suất.

Bài ViếT Phổ BiếN