Cách thay đổi kích thước bộ đệm trong VLC để tải xuống truyền phát

Khi bạn phát nội dung phát trực tuyến qua Internet bằng VLC Media Player, VLC lưu trữ một lượng nhỏ nội dung trên máy tính để đảm bảo phát lại liên tục trong trường hợp bị gián đoạn kết nối. VLC có các kích thước bộ đệm riêng cho ba giao thức Internet: UDP, TCP và RTSP. Nếu bạn gặp tình trạng đệm thường xuyên khi phát nội dung video trực tuyến trong VLC, hãy thay đổi phím tắt trên menu Bắt đầu để tăng kích thước bộ đệm cho ba giao thức này.

1.

Mở menu Bắt đầu. Điều hướng đến "Tất cả chương trình" và mở thư mục "Videolan".

2.

Nhấp chuột phải vào biểu tượng "VLC Media Player" và chọn "Thuộc tính".

3.

Nhấp vào tab "Phím tắt" ở đầu cửa sổ. Trường "Target" bên dưới hiển thị như sau:

"C: \ Tệp chương trình \ Videolan \ VLC \ vlc.exe"

4.

Nhấp để di chuyển con trỏ đến khoảng trắng sau dấu ngoặc kép cuối cùng trong trường "Target" và nhấn thanh Space một lần. Gõ như sau:

--udp-cacheing = 500 --tcp-cacheing = 500 --realrtsp-cacheing = 500

Trường "Target" hiện hiển thị như sau:

"C: \ Tệp chương trình \ Videolan \ VLC \ vlc.exe" --udp-cacheing = 500 --tcp-cacheing = 500 --realrtsp-cacheing = 500

Các bổ sung này điều chỉnh kích thước bộ đệm trong VLC cho các giao thức UDP, TCP và RTSP - tất cả các giao thức truyền phát trực tuyến mà VLC hỗ trợ. Giá trị được biểu thị bằng mili giây. Kích thước bộ đệm mặc định cho phương tiện truyền phát trực tuyến trong VLC là 300 mili giây; thay đổi giá trị thành 500 mili giây khiến VLC lưu trữ nhiều dữ liệu hơn trước khi phát phương tiện truyền phát. Mặc dù việc tăng kích thước bộ đệm gây ra một chút chậm trễ trước khi phương tiện truyền phát bắt đầu phát, điều đó làm cho các sự cố mạng tạm thời ít có khả năng khiến phương tiện truyền phát bị đình trệ trong khi phát lại. Thay thế một giá trị khác nếu muốn.

5.

Nhấp vào "OK" và khởi chạy VLC bằng phím tắt menu Bắt đầu để bắt đầu sử dụng các kích thước bộ đệm mới.

Bài ViếT Phổ BiếN