Cách xóa tất cả thông tin cá nhân trên Droid Incredible

Điện thoại thông minh Droid Incredible của HTC chạy trên hệ điều hành Android và có tính năng đặt lại dữ liệu ban đầu cho phép bạn xóa tất cả thông tin và dữ liệu cá nhân khỏi điện thoại cùng một lúc. Cài đặt lại dữ liệu ban đầu rất hữu ích khi bạn thoát khỏi điện thoại để người tiếp theo sở hữu nó không có quyền truy cập vào thông tin cá nhân của bạn. HTC đã thiết kế Droid Incredible với hai phương pháp để thực hiện thiết lập lại dữ liệu ban đầu: thông qua hệ thống menu hoặc sử dụng kết hợp nút.

Sử dụng Menu

1.

Nhấn nút "Home", có hình ngôi nhà trên đó và sau đó là nút "Menu".

2.

Chạm vào "Cài đặt", "Lưu trữ SD & điện thoại", "Đặt lại dữ liệu gốc" và cuối cùng là "Đặt lại điện thoại". Một thông báo xuất hiện cảnh báo rằng bạn sẽ xóa tất cả dữ liệu trên điện thoại.

3.

Nhấn "Xóa mọi thứ" để hoàn tất thiết lập lại dữ liệu ban đầu.

Đặt lại bằng nút điện thoại

1.

Tắt Droid Incredible của bạn.

2.

Bấm và giữ nút "Giảm âm lượng" ở bên trái của điện thoại.

3.

Nhấn nút "Nguồn" trên đỉnh điện thoại cho đến khi màn hình bật. Thả nút "Nguồn" nhưng tiếp tục giữ nút "Giảm âm lượng".

4.

Thả nút "Giảm âm lượng" khi ba biểu tượng Android xuất hiện trên màn hình. Một menu xuất hiện trên màn hình.

5.

Nhấn nút "Giảm âm lượng" để tô sáng "Xóa bộ nhớ" và sau đó nhấn nút "Nguồn". Một màn hình xác nhận xuất hiện.

6.

Nhấn nút "Tăng âm lượng" để xác nhận đặt lại Droid Incredible.

tiền boa

  • Droid Incredible tắt rồi khởi động lại khi bạn thực hiện thiết lập lại dữ liệu ban đầu.

Bài ViếT Phổ BiếN