Cách định dạng tiêu đề Google Docs bằng văn bản thông thường

Google Docs cung cấp cho bạn một tiện ích trực tuyến cho các tài liệu văn bản nếu bạn không có chương trình xử lý văn bản như Word, trong đó bạn có nhiều tùy chọn tương tự để định dạng tài liệu của mình như với chương trình xử lý tiêu chuẩn. Nếu tài liệu của bạn có tiêu đề, chẳng hạn như số trang hoặc tiêu đề, bạn có thể định dạng nó theo bất kỳ cách nào bạn muốn. Một tiêu đề phức tạp có thể làm cho tài liệu của bạn trông đẹp, nhưng bạn có thể được phục vụ tốt hơn bằng cách định dạng tiêu đề của bạn thành văn bản bình thường.

1.

Mở tài liệu của bạn bằng cách đăng nhập vào tài khoản Google Docs của bạn và nhấp vào tài liệu bạn muốn.

2.

Đánh dấu văn bản trong tiêu đề của bạn.

3.

Nhấp vào "Định dạng", sau đó "Kiểu đoạn văn". Nhấp vào "Văn bản bình thường."

4.

Đánh dấu văn bản và nhấn "Ctrl", "Alt" và "0" cho phím tắt.

Bài ViếT Phổ BiếN