Cách liên kết Twitter với tài khoản Google

Bạn có thể liên kết tài khoản Google của mình với hầu như bất kỳ mạng xã hội hoặc trang web nào, bao gồm cả Twitter, bằng cách chỉnh sửa hồ sơ Google của bạn. Liên kết tài khoản của bạn với Twitter là một cách dễ dàng để cải thiện kết quả tìm kiếm liên quan đến tên của bạn, vì Google chỉ ra các trang web và mạng xã hội nói về bạn. Nếu bạn có tài khoản Google+, liên kết này sẽ được hiển thị trên hồ sơ của bạn, giúp các kết nối dễ dàng tìm thấy tài khoản Twitter của bạn hơn. Thêm tài khoản Twitter của bạn cũng có thể làm cho các tìm kiếm chung của bạn phù hợp hơn nếu bạn sử dụng tìm kiếm xã hội, vì Google sẽ có cơ sở xã hội rộng hơn để điều chỉnh kết quả tìm kiếm của bạn.

1.

Điều hướng đến hồ sơ Google của bạn và đăng nhập vào tài khoản Google của bạn.

2.

Nhấp vào "Hồ sơ khác" và sau đó nhấp vào "Quản lý tài khoản được kết nối".

3.

Nhấp vào "Kết nối tài khoản" và chọn "Twitter."

4.

Nhập tên người dùng Twitter của bạn và nhấp vào "Thêm."

5.

Nhấp vào hộp kiểm bên cạnh "Hiển thị trên hồ sơ Google công khai của tôi" nếu bạn muốn liên kết đến tài khoản Twitter của mình hiển thị trên trang Google+ của bạn.

Bài ViếT Phổ BiếN