Hai kỹ thuật ra quyết định quản lý quan trọng là gì?

Chủ doanh nghiệp nhỏ và người quản lý đưa ra quyết định ảnh hưởng đến hoạt động hàng ngày và lợi nhuận dài hạn. Những quyết định này thường liên quan đến việc đưa ra lựa chọn để đạt được kết quả mong muốn. Ví dụ, một nhà nhượng quyền có thể quyết định giữa hai địa điểm ở nước ngoài để mở rộng ra nước ngoài đầu tiên, hoặc một chủ tịch công ty có thể quyết định cách đối phó với sự chậm lại doanh số. Các yếu tố ảnh hưởng đến việc ra quyết định bao gồm điều kiện kinh tế, môi trường cạnh tranh và văn hóa tổ chức.

Khái niệm cơ bản

Quá trình ra quyết định điển hình bao gồm xác định vấn đề, xác định các lựa chọn thay thế, sử dụng một kỹ thuật cụ thể để chọn kết quả theo dõi và thay thế tốt nhất. Định nghĩa vấn đề có thể bao gồm một tập hợp các yêu cầu và tiêu chí quyết định. Ví dụ: định nghĩa vấn đề của một start-up có thể là "Tăng đủ tiền để tài trợ cho tăng trưởng doanh thu hàng năm từ 5 đến 10 phần trăm." Khi vấn đề đã được xác định, các giải pháp thay thế khả thi phải được xác định để giải quyết vấn đề. Ví dụ, các nguồn tài chính của start-up có thể bao gồm các ngân hàng, quỹ đầu tư mạo hiểm và các nhà đầu tư thiên thần. Hai kỹ thuật ra quyết định quan trọng là phương pháp ưu và nhược điểm và phân tích lợi ích chi phí.

Ưu và nhược điểm

Kỹ thuật ưu và nhược điểm là đơn giản vì nó không yêu cầu mô hình số phức tạp. Ưu điểm là lợi ích định tính hoặc lợi thế cho mỗi phương án, trong khi nhược điểm là nhược điểm. Người quản lý thường chọn phương án thay thế với ưu điểm mạnh nhất và nhược điểm yếu nhất. Ví dụ: nếu một nhà bán lẻ đang đánh giá hai địa điểm - trung tâm mua sắm ngoại ô so với đường đi dạo trong trung tâm thành phố - thì có thể đi với địa điểm trung tâm thành phố vì nó cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp mạnh nhất: giao thông đi bộ quanh năm; và con yếu nhất: chi phí thuê cao hơn.

Lợi ích chi phí

Phương pháp ra quyết định lợi ích chi phí liên quan đến việc đánh giá từng phương án về chi phí và lợi ích tiền tệ của nó. Tuy nhiên, lợi ích và chi phí có thể kéo dài trong vài năm. Điều này có nghĩa là giá trị hiện tại ròng của từng phương án cần được tính toán và giá trị hiện tại thay thế có giá trị hiện tại ròng cao nhất được chọn. Giá trị hiện tại ròng là tổng của các dòng tiền trong tương lai được chiết khấu cho đến hiện tại bằng tỷ lệ chiết khấu phù hợp, có thể là tỷ lệ hoàn vốn mục tiêu của công ty hoặc tỷ lệ tín phiếu Kho bạc Hoa Kỳ ba tháng cộng với hệ số chiết khấu. Dòng tiền lợi ích bằng nhau trừ chi phí. Dòng tiền là âm nếu chi phí vượt quá lợi ích; mặt khác, nó là tích cực.

Kỹ thuật khác

Các kỹ thuật ra quyết định khác bao gồm các phương pháp từ điển và khoa học. Phương pháp từ điển học chọn phương án có điểm số cao nhất về tiêu chí quyết định quan trọng nhất trong danh sách các tiêu chí được xếp hạng. Ví dụ: nếu giá là tiêu chí quyết định quan trọng nhất cho việc mua lại một máy tính mới, thì nhà cung cấp có báo giá thấp nhất sẽ được chọn. Thay vì một danh sách các lựa chọn thay thế, phương pháp khoa học chỉ định các giả thuyết, sau đó sử dụng các thí nghiệm và quan sát để xác nhận, sửa đổi hoặc từ chối từng giả thuyết.

Bài ViếT Phổ BiếN