Hai yếu tố chính của mô hình hoạch định nhân sự

Các doanh nghiệp nhỏ có thể tham gia vào một số phương pháp lập kế hoạch để giúp đối phó với những thách thức và thay đổi của thị trường, bao gồm mô hình hoạch định nhân sự hoặc nhân sự. Mô hình lập kế hoạch nhân sự liên quan cụ thể đến những người làm việc trong một công ty, một nguồn lực mà một số nhà quản lý bỏ qua khi lập kế hoạch cho tương lai của công ty.

Thay đổi nguồn cung lao động

Khi các lực lượng trong nền kinh tế hoặc văn hóa thay đổi, nguồn cung lao động cũng thay đổi. Mô hình lập kế hoạch nhân sự tìm cách chủ động quản lý những thay đổi này. Mô hình này giúp các nhà quản lý nhân sự dự đoán liệu sẽ có sự thiếu hụt hay dư thừa của người lao động để lấp đầy các vị trí khác nhau trong công ty. Dự đoán những thay đổi này có thể được thực hiện bởi các bộ phận khác nhau đưa ra phản hồi về dự đoán của chính họ cho tương lai, bởi các nhà quản lý cấp cao dự đoán thay đổi thị trường lao động hoặc bởi các mô hình máy tính đưa ra dự đoán.

Cung lao động trong Công ty

Mô hình lập kế hoạch nhân sự không chỉ tính đến những thay đổi trong nguồn cung lao động bên ngoài công ty mà còn phân tích nguồn cung lao động có sẵn trong công ty. Các nhà quản lý kiểm kê các kỹ năng, giáo dục và khả năng của nhân viên hiện tại khi họ liên quan đến hoạt động của công ty. Người quản lý sử dụng các tệp nhân sự về nhân viên cùng với hàng tồn kho do người quản lý của nhân viên lấy để xác định xem một số nhân viên có thể được thăng chức lên các vị trí cao hơn trong công ty hay chuyển sang các vị trí hoặc bộ phận khác.

Phân tích công việc

Phân tích công việc liên quan đến công nhân nhân sự, quản lý và thậm chí nhân viên chi tiết các nhiệm vụ, trách nhiệm và chức năng của các vị trí khác nhau trong công ty. Một nhân viên phục vụ ở một vị trí có thể có kiến ​​thức sâu sắc nhất về vị trí đó và do đó có phản hồi có giá trị để phân tích công việc, trong khi một người quản lý đưa ra một quan điểm khác về cách công việc tích hợp với những người khác trong phạm vi ảnh hưởng của mình. Các bên khác nhau làm việc không chỉ để xác định trạng thái hiện tại của một vị trí mà còn xác định xem vị trí đó có nên thay đổi theo thời gian hay không, đảm nhận các trách nhiệm khác nhau hoặc được kết hợp với các vị trí tương tự.

Lợi ích phân tích công việc khác

Thực hiện phân tích công việc như là một phần của kế hoạch nhân sự cung cấp một số lợi ích khác cho công ty. Có một phân tích chính xác về một vị trí cho phép nhân viên nhân sự mô tả chính xác trình độ cần thiết của ứng viên cho một vị trí nhất định, cứu công ty khỏi phỏng vấn và thậm chí thuê những người không thể hoàn thành nhiệm vụ của vị trí này. Phân tích các vị trí khác nhau trong công ty cũng giúp quản lý quyết định xem một số vị trí nhất định sẽ nhận được mức lương cao hơn hay lợi ích khác, vì quản lý có một bức tranh chính xác hơn về những gì vị trí nhất định của người lao động.

Bài ViếT Phổ BiếN