Hai chiến lược có thể được sử dụng để giảm tiếng ồn tại nơi làm việc

Theo kết quả của một nghiên cứu trực tuyến của Y học nghề nghiệp và môi trường, có đến 21 phần trăm công nhân chịu đựng mức độ tiếng ồn cao liên tục tại nơi làm việc. Mức độ ồn trên mức độ thoải mái của người lao động có thể tạo ra mức độ căng thẳng cao, góp phần gây ra các tình trạng như bệnh tim. Các tổ chức phải phát triển các chiến lược tiếng ồn hiệu quả để giảm mức độ tiếng ồn tại nơi làm việc của họ.

Kiểm soát kỹ thuật

Theo Cơ quan Quản lý An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp (OSHA), kiểm soát kỹ thuật là phương pháp ưa thích để giảm mức độ tiếng ồn tại nơi làm việc. Sử dụng các điều khiển kỹ thuật để giúp giảm tiếng ồn liên quan đến sửa đổi thiết bị. Một số kỹ thuật sửa đổi thiết bị để giảm tiếng ồn được tạo ra bao gồm sử dụng các kỹ thuật hấp thụ âm thanh, chẳng hạn như thiết bị giảm âm hoặc thiết bị để hấp thụ rung động. Nếu các kỹ thuật kỹ thuật không làm giảm mức độ tiếng ồn quá mức, các thiết bị trợ thính phải được cung cấp cho nhân viên.

Kiểm soát hành chính

Kiểm soát hành chính cũng có thể rất hiệu quả trong việc giảm mức độ tiếng ồn quá mức tại nơi làm việc. Các phương pháp điều trị trong phòng như đặt thảm và các rào cản tiếng ồn khác giữa công nhân và thiết bị có thể giúp giảm mức độ tiếng ồn một cách hiệu quả. Thiết bị có thể được di chuyển vào các khu vực của nơi làm việc ít bị chiếm dụng. Thay thế thiết bị lỗi thời bằng phiên bản yên tĩnh hơn hoặc thiết bị chạy ở mức tốc độ thấp hơn cũng hữu ích trong việc giảm tiếng ồn.

Thẩm định, lượng định, đánh giá

Tiếp xúc kéo dài với mức độ tiếng ồn không lành mạnh có thể gây ra thiệt hại tiềm tàng cho tai và làm tăng mức độ căng thẳng của nhân viên. Các chiến lược phải được phát triển bởi các tập đoàn để giảm tiếng ồn tại nơi làm việc. Xác định nguồn gốc của tiếng ồn quá mức là bước đầu tiên trong quy trình đánh giá. Khảo sát âm thanh nên được thực hiện để đánh giá mức độ tiếng ồn hiện tại. Các phép đo mức độ tiếng ồn nên được ghi lại trong quá trình của ngày làm việc. Nếu mức độ tiếng ồn được phát hiện là quá cao, các bước phải được thực hiện để giảm các mức này hoặc để loại bỏ nhân viên khỏi môi trường ồn ào.

Thay đổi chính sách tiếng ồn nơi làm việc

OSHA yêu cầu nhà tuyển dụng xây dựng và thực hiện chính sách tiếng ồn tại nơi làm việc cho những nhân viên tiếp xúc với mức độ tiếng ồn trên các quy định của OSHA. Các quy định được thiết kế để bảo vệ nhân viên khỏi mất thính lực do tiếp xúc kéo dài với mức độ tiếng ồn không lành mạnh. Người quản lý phải đánh giá mức độ tiếng ồn nơi làm việc tại tổ chức của họ và thực hiện các bước cần thiết để cải thiện. Điều này có thể liên quan đến việc thay đổi chiến lược của một công ty để xử lý mức độ tiếng ồn. Các tổ chức nên định kỳ xem xét các chính sách tiếng ồn và hiệu quả của chúng trong việc giảm mức độ tiếng ồn tại nơi làm việc.

Bài ViếT Phổ BiếN