Hai mục tiêu chính để lập kế hoạch và kiểm soát các mục trên cao là gì?

Chi phí kinh doanh của bạn bao gồm các chi phí như tiền thuê nhà, bảo hiểm, vật tư văn phòng, hàng tồn kho và các tiện ích. Bạn phải trả chi phí đầu tư cho dù bạn kiếm được tiền hay không. Đừng coi những chi phí này là những con số mà bạn không thể làm được. Lập kế hoạch trước và đặt mục tiêu cho chi phí đầu tư của bạn để bạn có thể có những kỳ vọng hợp lý cho lợi nhuận của mình.

Mục tiêu số một: Kiểm soát hàng tồn kho

Hàng tồn kho dư thừa có thể rút cạn tiền mặt của bạn và khiến bạn có nhiều sản phẩm hoặc vật tư hơn mức bạn cần. Quá ít hàng tồn kho có thể khiến khách hàng của bạn chờ đợi sản phẩm hoặc dịch vụ và dẫn đến doanh số bị hủy. Bạn cũng mất tiền. Mua phần mềm kiểm soát hàng tồn kho để theo dõi hàng tồn kho của bạn và tiếp tục đặt hàng ở mức tối thiểu. Phần mềm được tạo đặc biệt cho các doanh nghiệp nhỏ có thể phục vụ nhu cầu của bạn và giúp bạn tập trung vào việc đặt mục tiêu cho mức tồn kho. Thực hiện đánh giá hàng năm về thực hành kiểm kê của bạn để bạn có thể học hỏi từ những sai lầm của mình. Đặt mục tiêu của bạn để đặt hàng tồn kho ít nhất có thể để đáp ứng nhu cầu của bạn.

Mục tiêu số hai: Tiết kiệm tiền thuê

Bạn có thể có nhiều không gian hơn bạn cần, hoặc bạn có thể tìm thấy một thỏa thuận tốt hơn cho cùng một số lượng cảnh vuông tại một địa điểm khác. Bạn phải đánh giá nhu cầu không gian thực của mình, cũng như tầm quan trọng của việc duy trì vị trí hiện tại của bạn, để xác định xem bạn có chi quá nhiều tiền để xây dựng doanh nghiệp của mình hay không. Bạn cũng nên xem xét liệu mua không gian sẽ có hiệu quả chi phí hơn. Bạn có thể có các khoản thanh toán hàng tháng thấp hơn mức bạn sẽ trả tiền thuê cho cùng một không gian. Đặt mục tiêu giảm chi phí xây dựng và không gian của bạn càng nhiều càng tốt trong khi vẫn duy trì năng suất của doanh nghiệp.

Theo dõi tiến trình của bạn

Vì các khoản thanh toán bảo hiểm và tiền thuê nhà không đóng góp trực tiếp vào việc kiếm tiền cho doanh nghiệp của bạn, bạn nên tự nhận thức được tổng số chi tiêu của bạn dành cho các chi phí này. Khi bạn đặt mục tiêu hàng tồn kho và tiền thuê của mình, hãy theo dõi mọi thay đổi vào cuối mỗi năm để bạn có thể nắm bắt mọi chi phí phát sinh. Hãy hành động để đưa những chi phí đó trở lại thành dòng.

Tái đàm phán

Khi bạn đã đánh giá chi phí bảo hiểm và tiền thuê nhà của mình, đừng cho rằng bất kỳ khoản giảm nào bạn thực hiện là vĩnh viễn. Tập thói quen mua sắm để giao dịch tốt hơn theo định kỳ. Nếu công ty bảo hiểm hoặc chủ nhà của bạn biết bạn luôn tìm kiếm giá tốt hơn, họ sẽ có nhiều khả năng làm việc với bạn để giữ chi phí bảo hiểm và thuê càng thấp càng tốt. Khi nền kinh tế không ở trong giai đoạn lạm phát, hai chi phí này thực sự có thể giảm qua từng năm.

Bài ViếT Phổ BiếN