Cách làm Woodcut trong Illustrator

Adobe Illustrator cho phép bạn tùy chỉnh hình ảnh và tạo ra các sản phẩm hoàn thiện chuyên nghiệp. Một hiệu ứng phổ biến có sẵn trong Illustrator được gọi là woodcut. Với hiệu ứng này, bạn có thể sử dụng một bức ảnh đời thực để tạo ra một hình ảnh trông giống như một bản khắc gỗ kiểu cũ. Sau đó, bạn có thể tùy chỉnh thêm hình ảnh theo nhiều cách khác nhau, vì vậy một khi bạn cảm thấy thoải mái với các bước cơ bản, đừng ngại thử nghiệm.

1.

Mở Adobe Illustrator. Truy cập vào mạng, chọn hình ảnh và mở hình ảnh bạn muốn sử dụng. Chọn bản sao chép và nhấp vào OK OK để xác nhận rằng bạn muốn tạo một bản sao của hình ảnh gốc của bạn và đóng cửa sổ mở giữ bản gốc.

2.

Nhấp vào lớp nền của hình ảnh, sau đó sử dụng chuột để kéo và thả nó vào lớp hình ảnh mới của lớp Cameron dọc theo phía dưới của bảng màu. Nhấp đúp chuột vào tên, sẽ tự động là bản sao nền của nền tảng, tên và thay đổi nó thành lớp khắc gỗ.

3.

Xác định vị trí liên kết ở gần đầu bảng màu có nghĩa là bình thường. Hãy nhấp vào đây và cuộn xuống cho đến khi bạn thấy từ nhiều chữ, nhiều lần, sau đó nhấp vào đây. Di chuyển ngược lên và nhấp vào bộ lọc chọn trên mạng, sau đó chọn bộ lọc khác và đường chuyền cao.

4.

Thay đổi cài đặt bán kính trong hộp bật lên nhỏ để thông báo "1.6." Nhấp vào ngay OK OK để xác nhận rằng bạn muốn duy trì thay đổi này. Hình ảnh thay đổi thành thang độ xám.

5.

Quay trở lại để chọn hình ảnh, hãy chọn, sau đó nhấp vào điều chỉnh và ngưỡng của người dùng. Thay đổi số ngưỡng thành "127" hoặc ít hơn; thử nghiệm cho đến khi bạn tìm thấy số mà bạn thích nhất.

6.

Nhấp vào hình ảnh lớp nền trên bảng màu, sau đó chọn bộ lọc chọn lọc, bộ lọc làm mờ và xóa mờ Gaussian. Thay đổi bán kính thành "6.3." Nhấp vào OK OK để lưu các thay đổi của bạn và lưu hình ảnh khắc gỗ của bạn.

Bài ViếT Phổ BiếN