Hai lực lượng trong kinh doanh quốc tế đang khiến toàn cầu hóa gia tăng

Thương mại quốc tế là trao đổi hàng hóa và dịch vụ xuyên biên giới quốc tế. Tập trung vào sự năng động của thương mại xuất nhập khẩu, thương mại quốc tế quyết định tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Toàn cầu hóa là sự tích hợp dần dần các yếu tố kinh tế của sản xuất như vốn và lao động trên toàn thế giới. Nó được đặc trưng bởi phạm vi tương tác chưa từng có và các hoạt động kinh tế giữa các chủ thể trong nền kinh tế toàn cầu. Toàn cầu hóa chủ yếu được thúc đẩy bởi tự do hóa kinh tế và phát triển công nghệ.

Tự do hóa kinh tế

Tự do hóa kinh tế là việc áp dụng các chính sách kinh tế thị trường tự do nhằm thúc đẩy quy mô tương tác lớn hơn và tăng cường vận chuyển hàng hóa và dịch vụ tự do qua biên giới quốc tế. Nó phần lớn được thực hiện thông qua tự do hóa thương mại - nghĩa là giảm hoặc loại bỏ các hàng rào thương mại thuế quan và phi thuế quan. Nhiều quốc gia kích thích thương mại quốc tế thông qua trợ cấp xuất khẩu và đánh giá thường xuyên các rào cản thương mại như thuế, chế độ tỷ giá hối đoái, hạn ngạch nhập khẩu và thủ tục cấp phép. Những biện pháp chính sách kinh tế này đã thúc đẩy toàn cầu hóa một cách đáng kể vì sự di chuyển tự do của hàng hóa và dịch vụ là nền tảng của thương mại quốc tế.

Hội nhập kinh tế

Hội nhập kinh tế đã tăng cường tự do hóa thương mại ở các khu vực khác nhau trên thế giới. Các cơ quan kinh tế khu vực khác nhau cho phép các quốc gia mở rộng phạm vi thị trường quốc tế và tiếp cận chế độ ưu đãi cho một số sản phẩm. Một số tổ chức này bao gồm Hiệp định thương mại tự do Bắc Mỹ, Liên minh châu Âu và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á. BRICS, một sự hợp tác kinh tế của các thị trường mới nổi kết hợp Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi, được dự kiến ​​sẽ cung cấp cơ hội thương mại và thị trường quốc tế chưa từng có cho các nước thành viên.

Phát triển công nghệ

Những tiến bộ công nghệ trong sản xuất công nghiệp và xử lý thông tin đã là công cụ trong toàn cầu hóa. Các công nghệ công nghiệp mới nổi đang tạo điều kiện cho việc tiêu chuẩn hóa sản phẩm, loại bỏ hiệu quả các rào cản thương mại quốc tế do sự chênh lệch của các tiêu chuẩn ở các quốc gia khác nhau. Những đổi mới công nghệ trong lĩnh vực vận tải đã giảm bớt việc đi lại quốc tế và vận chuyển khối lượng hàng hóa lớn.

công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin được ghi nhận với việc biến thế giới thành một ngôi làng toàn cầu. Nó đã phá vỡ các rào cản địa lý từng cản trở các tương tác kinh tế xuyên biên giới quốc tế bằng cách cung cấp quyền truy cập tức thì vào thị trường toàn cầu. Internet đã trở thành thị trường toàn cầu cho các giao dịch thương mại. Nó đã truyền cảm hứng cho sự chuyển đổi từ các chiến lược phân phối chính thức sang thương mại điện tử. Điều này giúp các cá nhân và doanh nghiệp có thể mở rộng phạm vi thị trường và nguồn cơ hội kinh doanh từ nước ngoài. Bạn cũng có thể mua hoặc cung cấp dịch vụ lao động và xử lý các giao dịch tài chính ở các quốc gia khác nhau bằng cách sử dụng nền tảng CNTT.

Bài ViếT Phổ BiếN