Ví dụ về phân bổ gián tiếp là gì?

Khi điều hành một doanh nghiệp nhỏ, việc tổ chức cho mùa thuế có thể gây căng thẳng. Trong thời gian này, điều quan trọng là làm việc với kế toán để đảm bảo rằng báo cáo tài chính của bạn là chính xác và tất cả các chi phí, cả trực tiếp và gián tiếp, đều được ghi chú đúng. Chi phí phải được tính bao gồm chi phí phân bổ gián tiếp, là chi phí cá nhân để điều hành một doanh nghiệp được phân bổ cho các khu vực khác nhau trong công ty của bạn. Nhìn vào một số ví dụ chung về phân bổ gián tiếp trong các doanh nghiệp nhỏ để hiểu khái niệm này.

Trên không

Chi phí trên cao là một ví dụ về phân bổ gián tiếp xảy ra trong quá trình hạch toán. Các loại chi phí được phân bổ gián tiếp liên quan đến chi phí hoạt động của doanh nghiệp bao gồm chi phí phân phối, chi phí liên quan đến việc mua, nhận, kiểm tra và xử lý sản phẩm hoặc các vật liệu liên quan khác và chi phí lưu trữ cho hàng tồn kho. Ví dụ: nếu bạn sở hữu một doanh nghiệp nhỏ cần thuê tủ lưu trữ cho kho sản phẩm của mình, chi phí thuê tủ lưu trữ sẽ là một phân bổ gián tiếp.

Hành chính

Chi phí phân bổ gián tiếp có thể bao gồm các chi phí liên quan đến các đơn vị kinh doanh và hành chính nói chung. Ví dụ: chi phí bảo trì cho máy sao chép và fax của thư ký là chi phí phân bổ gián tiếp. Các ví dụ hành chính khác bao gồm chi phí cung cấp văn phòng như giấy và mực máy in, dự trữ tiền mặt nhỏ, chi phí liên lạc như hóa đơn điện thoại và fax và các tab phục vụ nếu doanh nghiệp nhỏ của bạn tổ chức các cuộc họp khách hàng trong văn phòng của bạn.

Lao động

Chi phí phân bổ gián tiếp lao động của công ty bạn có thể bao gồm bất kỳ loại lao động nào của nhân viên "không được tính trực tiếp vào sản xuất hoặc hoạt động", theo Cục Hàng không Liên bang. Những nhân viên này có thể là nhân viên hợp đồng, tư vấn hoặc nhân viên tạm thời hoặc thời vụ. Các chi phí lao động gián tiếp khác có thể bao gồm chi phí cung ứng lao động như công cụ và vật tư tư nhân và chi phí tài sản như bảo hiểm, tiền thuê nhà và thuế.

Lợi ích Fringe

Lợi ích bên lề, là lợi ích nhân viên thường được miễn thuế, là ví dụ về chi phí phân bổ gián tiếp. Các lợi ích bên lề bao gồm tiền nghỉ lễ, tiền nghỉ ốm và ngày nghỉ bù. Thông thường ngày nghỉ và ngày nghỉ là những lợi ích bắt buộc đối với nhân viên toàn thời gian, mặc dù số ngày đưa ra có thể phụ thuộc vào luật lao động của từng tiểu bang. Các lợi ích bên lề khác cần được tính đến bao gồm bảo hiểm y tế, bảo hiểm tàn tật và nhân thọ và trợ cấp hưu trí.

Bài ViếT Phổ BiếN