Hai ràng buộc phổ biến trong giải quyết vấn đề tiếp thị là gì?

Giải quyết vấn đề trong kinh doanh, nói chung và tiếp thị, nói riêng, là một quá trình phức tạp thường đòi hỏi đầu vào của nhiều người với tất cả các khía cạnh khác nhau của cùng một vấn đề. Trong lĩnh vực tiếp thị, các ràng buộc khác nhau thường ngăn cản hoặc cản trở việc giải quyết vấn đề, gây khó khăn cho các chuyên gia tiếp thị khi đưa ra các giải pháp khả thi.

Lý thuyết về các ràng buộc

Để hiểu tác động của các ràng buộc phổ biến đối với việc giải quyết vấn đề tiếp thị, trước tiên cần phải hiểu các ràng buộc và cách chúng được hiểu trong lĩnh vực kinh doanh. Lý thuyết về các ràng buộc đặt ra ý tưởng rằng mọi quy trình kinh doanh đều có một số loại ràng buộc. Tìm kiếm và cô lập ràng buộc đó là bước đầu tiên trong việc giải quyết vấn đề. Cho dù vấn đề là trong tiếp thị, sản xuất hay cách khác, các ràng buộc phải được khắc phục để vấn đề được giải quyết. Khi các ràng buộc được loại bỏ hoặc cải thiện, thì toàn bộ quá trình giải quyết vấn đề có thể được cải thiện.

Hạn chế thời gian

Các chuyên gia tiếp thị thường làm việc theo thời hạn và cần có khả năng đưa ra một kế hoạch tiếp thị hiệu quả được thiết kế để tiếp cận một số lượng lớn người trong một khoảng thời gian ngắn. Thời gian có thể là điều cốt yếu trong các ngành công nghệ nơi cạnh tranh khốc liệt và các nhà sản xuất vội vàng đưa sản phẩm của họ ra thị trường trước. Sự hạn chế về thời gian liên tục này mà các chuyên gia tiếp thị gặp phải gây khó khăn cho việc giải quyết các vấn đề trong tiếp thị vì việc thiếu thời gian này làm hạn chế nghiêm trọng số lượng cân nhắc và áp dụng thực tế các kỹ năng giải quyết vấn đề.

Chính sách và thủ tục

Chính sách của công ty và các thủ tục liên quan cần thiết để tuân thủ chính sách đó thường đóng vai trò kéo theo quá trình giải quyết vấn đề cho các chuyên gia tiếp thị. Chính sách có thể phục vụ như một hạn chế ở chỗ nó có thể ngăn chặn hoặc thậm chí loại bỏ suy nghĩ sáng tạo vốn là đặc hữu của quá trình giải quyết vấn đề. Điều này có thể dẫn đến một xu hướng không hành động, đưa ra quyết định ngẫu nhiên hoặc đưa ra vấn đề đến phút cuối cùng. Tất cả những điều này có thể làm tê liệt một tổ chức phụ thuộc vào bộ phận tiếp thị của mình để giải quyết và khắc phục các vấn đề trong việc tiếp cận khách hàng.

Vượt qua những ràng buộc

Khắc phục các ràng buộc giải quyết vấn đề thường liên quan đến một quá trình đòi hỏi một số bước. Các nhà tiếp thị trước tiên phải có khả năng xác định các ràng buộc để vượt qua nó. Tiếp theo họ phải tìm cách sử dụng ràng buộc cho lợi thế của mình và sau đó đưa ràng buộc đó phù hợp với phần còn lại của quy trình giải quyết vấn đề. Điều này sau đó được theo sau bởi một đánh giá để xác định hiệu quả của việc khắc phục hạn chế. Lặp lại quá trình có thể là cần thiết cho đến khi đạt được kết quả mong muốn.

Bài ViếT Phổ BiếN