Hai yếu tố cơ bản của một doanh nghiệp thành công

Các doanh nghiệp bao gồm nhiều ngành công nghiệp và chuyên môn và sử dụng nhiều chiến thuật và chiến lược khác nhau. Vì lý do này, các yếu tố cụ thể cho sự thành công kinh doanh khác nhau. Tuy nhiên, một số chỉ số chính của thành công được áp dụng bất kể loại hình kinh doanh. Các doanh nghiệp trong tất cả các ngành và thị trường phải sử dụng kế hoạch và đánh giá hiệu quả nếu họ hy vọng thành công.

Sự cần thiết của quy hoạch

Để giảm thiểu sai lầm, tối đa hóa tính hữu dụng của vốn và thường đặt ra một hệ thống tổ chức và hoạt động hợp lý và hợp lý, một doanh nghiệp phải có kế hoạch. Kế hoạch này nên bao gồm cả phương pháp và mục tiêu cụ thể. Không đặt ra phương pháp như vậy, một doanh nghiệp không thể hy vọng hoạt động hiệu quả. Không có mục tiêu rõ ràng, một doanh nghiệp có thể hy vọng đạt được bất kỳ mục tiêu nào. Kế hoạch này có thể tồn tại dưới dạng một tập hợp các ý tưởng hoặc như một tài liệu duy nhất. Kế hoạch kinh doanh bằng văn bản như vậy thường là cần thiết cho các doanh nhân hy vọng thu hút người cho vay hoặc nhà đầu tư và thuyết phục họ bỏ tiền vào doanh nghiệp.

Phương pháp và khía cạnh lập kế hoạch

Kế hoạch kinh doanh bao gồm các khía cạnh nội bộ và bên ngoài. Một số khía cạnh nội bộ của việc lập kế hoạch là tuyên bố về mục đích, mục tiêu, mô tả sản phẩm và quy trình hoạt động của doanh nghiệp. Các khía cạnh bên ngoài của kế hoạch bao gồm mô tả thị trường và phân tích cạnh tranh. Lập kế hoạch kinh doanh hiệu quả phải kết hợp kiến ​​thức và kỹ năng từ mọi khía cạnh của lực lượng lao động của công ty, bao gồm sản xuất, hậu cần, tiếp thị, nguồn nhân lực và nghiên cứu và phát triển. Để tạo hiệu quả các kế hoạch chiến lược, hãy tổ chức các cuộc họp hoạch định chiến lược bao gồm các chuyên gia từ các lĩnh vực khác nhau trong công ty.

Sự cần thiết của đánh giá

Không có kế hoạch nào là hoàn hảo, tuy nhiên thành công. Vì lý do này, để thành công, một doanh nghiệp phải có khả năng học hỏi từ những sai lầm của nó và những hạn chế của cách tiếp cận và thích nghi hiện tại. Cách duy nhất để làm điều này là bằng cách đánh giá hiệu quả của kế hoạch so với kết quả. Thông qua đánh giá như vậy, một công ty có thể thấy những điều chỉnh mà nó phải thực hiện để đảm bảo thành công.

Phương pháp đánh giá và khía cạnh

Khía cạnh duy nhất và quan trọng nhất của việc đánh giá là đánh giá xem công ty có đạt được mục tiêu hay không. Nếu có, nó nên đặt ra các mục tiêu mới dựa trên xu hướng thành công hiện tại của nó. Nếu không, nó nên tìm kiếm những lý do đằng sau những thiếu sót của nó và thay đổi hoạt động. Một số số liệu quan trọng mà các công ty nên tập trung vào đánh giá của họ là tổng doanh thu, tổng lợi nhuận ròng, tổng doanh thu, tổng chi tiêu, tinh thần nhân viên, hiệu quả sản xuất, tỷ suất lợi nhuận và rủi ro. Đánh giá hiệu suất sẽ dẫn đến việc lập kế hoạch nhiều hơn để xem xét thông tin thu được từ đánh giá.

Bài ViếT Phổ BiếN